Wednesday, August 19, 2009

Güzel Söz

Kişi kıyıyı kaybetmediği göze almadıkça ,yeni okyanuslar keşfedemez.

No comments: