Wednesday, April 18, 2007

KÜP DİZMECE

http://www.mathsnet.net/geometry/solid/houses.html


soldaki figuur1-10 arası şekillerin üç görünüşü veriliyor üstte (top:üstten,
front:önden, right:sağdan)
bu görünüşe sahip şekli sağdaki zemine küp dizerek gerçekleştiriyorsunuz
yapmak:build, silmek:break down

oku front olarak referans almalısınız..!!!

No comments: